Všeobecné záležitosti

Nielen pre našich zahraničných klientov poskytujeme už dlhé roky komplexné a vysoko odborné flexibilné služby manažmentu, poradenstva a podpory rovnako pri ich vstupe na slovenský trh ako aj počas celého ich pôsobenia.

  • Admistratívne práce
  • Príprava infraštruktúry pre podnikanie zahraničných osôb
  • Obstarávanie
  • Poradenstvo
  • Zastupovanie pred lokálnymi autoritami