Hľadám zamestnancov

Čo pre vás zabezpečujeme? Nájdeme vám vhodných kandidátov!

Súčasne vám navrhneme optimálne riešenie vášho problému v ľudských zdrojoch. Vybraného kandidáta môžeme zamestnať my a na dohodnutú dobu vám ho „zapožičať". Prevezmeme tak všetku starostlivosť o zamestnancov, administratívnu a mzdovú agendu a nesieme plnú zodpovednosť ako zamestnávateľ.

Zorganizujeme výberové konanie, ponúkneme vám kandidátov z rozsiahlej databázy, zabezpečíme efektívnu inzerciu, vyberieme vhodných kandidátov a vypracujeme pre vás ich profil, otestujeme odborné, jazykové alebo psychologické predpoklady kandidátov, zabezpečíme testy manuálnej zručnosti, psychologické testy, assessment centrá a ďalšie služby v oblasti ľudských zdrojov podľa vašich potrieb.

Dosiahnite vyššiu produktivitu a zníženie nákladov. Porozprávajte sa s nami a uvidíte, čo dnes môžeme urobiť pre vaše podnikanie.

Špecializujeme sa najmä na:

  • Automobilový priemysel
  • Výroba, priemysel a technológie
  • Logistika
  • Stavebný priemysel
  • IT a telekomunikácie
  • Financie a administratíva
  • Bankovníctvo
  • Obchod a marketing