Právo

Právne služby sú poskytované prostredníctvom siete asociovaných advokátskych kancelárií v Slovenskej republike a zahraničí, daňových poradcov, účtovníkov a auditorov v Slovenskej republike, tak aby boli v čo najširšej miere chránené práva a právom chránené záujmy klienta. Právne služby sú poskytované v slovenskom alebo anglickom jazyku.

Špecializujeme sa najmä na:
  • Autorské právo
  • Priemyslené práva
    petentové právo, právo úžitkových vzorov, právo priemyselných dizajnov a pod.
  • Obchodné právo
    zakladanie obchodných spoločností, fúzie a akvizície, prevod akcií a obchodných poddielov, predaj a kúpa obchodných spoločností a pod.
  • Právo nehnuteľností
  • Skúsenosti s vedením sporovej agendy