Odoslať životopis

Pošlite nám svoj životopis, aby sme sa o vás dozvedeli viac. Zaradíme vás do databázy uchádzačov a v prípade voľného miesta na vami zvolenú pozíciu vás budeme kontaktovať.

Presuňte súbor sem alebo vyberte z disku
 
 
Týmto prejavom svoje vôle, dávam svoj výslovný súhlas spoločnosti JK Management, s.r.o. na správu, spracovanie a evidenciu mojich osobných údajov v rámci počítačovej siete internet na www.jkmanagement.eu.
Údaje v mnou uvedenom rozsahu poskytujem dobrovoľne na základe vlastného rozhodnutia a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované Vašou spoločnosťou pre účely databázy uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zák. č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.
Súhlas dávam na dobu určitú na 3 roky a po tomto období budú údaje vymazané, alebo môžem kedykoľvek požiadať o vymazanie poslaných údajov. Podľa §20 ods.3 cit. zákona je možné súhlas kedykoľvek písomne odvolať.